Faoin bPléaráca

Reáchtáladh Féile an Phléaráca i nGaeltacht Chonamara ó 1991 go 2014. Bhí sé mar aidhm ag Pléaráca Teo., lucht eagraithe na Féile, “glór, ról agus páirtíocht an phobail Gaeltachta a fhorbairt trí na healaíona agus tríd an gcultúr agus an teanga a chur chun cinn". Chun an aidhm seo a bhaint amach, eagraíodh imeachtaí na Féile – drámaí, ceardlanna agus ceolchoirmeacha ina measc - ar fud Chonamara.

Foilsíodh Iris an Phléaráca gach bliain mar chuid den Fhéile. Is san Iris a bhí Clár na Féile agus cur síos ar na himeachtaí éagsúla. Bhí grianghraif ann d’imeachtaí na bliana, fógraí, agus eolas áitiúil. Is san Iris freisin a bhí ailt spéisiúla faoi chultúr, faoi stair, agus faoin saol i nGaeltacht Chonamara agus in Árainn. Tugadh deis don aos óg scríbhneoireacht nuachumtha – idir fhilíocht agus ghearrscéalta - a fhoilsiú freisin.

Bhí téamaí coitianta le feiceáil go rialta in imeachtaí na Féile, agus in Iris na Féile – an cultúr, na healaíona, an pobal – ach bhí an teanga agus an pobal teanga i gcroílár gach rud a rinneadh don Phléaráca. Baineadh leas as Eagarfhocal na hIrise, agus as ailt eile sna hIrisí, chun teachtaireachtaí follasacha a thabhairt do pholaiteoirí, do na hÚdaráis Áitiúla, d’eagraíochtaí Stáit agus do na meáin Ghaeilge faoin gcaoi ar chaith siad leis an teanga agus le pobal na Gaeltachta, agus moltaí stuama ag an gCoiste Eagarthóireachta le dul i ngleic le dúshláin éagsúla phobal na Gaeltachta.

Fuair Pléaráca Teo. maoiniú ó ghrúpaí éagsúla lena linn. Ina measc bhí Fís 2020, clár de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, an Roinn Gnóthaí Sóisialta Pobail agus Teaghlaigh, Údarás na Gaeltachta, an Chomhairle Ealaíon, FÁS, Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe, Comhairle Contae na Gaillimhe agus Cumas.

Nuair a tháinig deireadh leis an bhFéile in 2014, bronnadh Cartlann na Féile ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus tá sé anois faoi chúram Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, in Ionad an Acadaimh i Roisín an Mainiach, Carna.